สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร

ทัวร์เกาหลี Tour Korea

FUNNY KOREA IN SEPTEMBER [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน กันยายน 57

เที่ยวสุดคุ้ม ช้อปปิ้งสุดมันส์ ชมโชว์สุดตื่นเต้นเร้าใจ
โดยสายการบิน Business Air 270 ที่นั่ง Boeing 767
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น: 15,900 บาท

31 ส.ค. , 2 , 8 , 9 , 14, 15, 21, 23, 29 ก.ย. 57 15,900.-
3, 5, 6, 11, 12, 18, 26, 27 ก.ย. 57 16,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์เกาหลี Tour Korea

SEORAKSAN AUTUMN IN OCT [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน ตุลาคม 57

ชมอุทยานโซรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี
โดยสายการบิน Business Air 270 ที่นั่ง Boeing 767
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 21,900 บาท

17, 24, 30 ต.ค. 57 21,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์เกาหลี Tour Korea

BEAUTIFUL AUTUMN IN OCT [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน ตุลาคม 57

สวนเทพนิยายเกาหลี Jade Garden
สวนรุกขชาติที่รวมพันธุ์ไม้ และดอกไม้นานาชนิด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

30 ก.ย., 5, 6 ต.ค. 57 17,900.- 1, 2, 3, 4, 7 ต.ค. 57 18,900.-
8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ต.ค. 57 19,900.-
14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30 ต.ค. 57 20,900.-
22 ต.ค. 57 21,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์เกาหลี Tour Korea

FANTASTIC KOREA IN NOV 2014 [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน พฤศจิกายน 57

ชิม ช้อป ชิลล์ ถนน Samcheongdong
ถ่ายรูปกับภาพสามมิติ ที่ Alive Museum
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

2 / 3 / 9 / 10 / 16 / 17 / 19 / 20 / 21 / 26 / 27 / 28 พ.ย. 57 17,900.-
1 / 4 / 8 / 11 / 15 / 18 / 22 / 25 / 29 พ.ย 57 18,900.-
31 ต.ค. / 5 / 6 / 7 / 12 / 13 / 14 / 19 / 20 / 21 / 26 / 27 / 28 พ.ย. 57 19,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์เกาหลี Tour Korea

WINTER LOVE KOREA IN DEC [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน ธ.ค. 57

ชิมสตรอเบอร์รี่ จากไร่
สนุกสนานกับ การเล่นสกี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท

31 พ.ย. / 14,15, 21, 22 ธ.ค. 57 20,900.-
1, 7, 8, 13, 16, 20 ธ.ค. 57 21,900.-
2, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 ธ.ค. 57 22,900.-
9, 24 ธ.ค. 57 23,900.- 4, 25 ธ.ค. 57 25,900.- 3 ธ.ค. 57 26,900.-
26 ธ.ค. 57 28,900.- 27 ธ.ค. 57 29,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์เกาหลี Tour Korea

RELATE KOREA IN DECEMBER [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน ธ.ค. 57

ชิมสตรอเบอร์รี่ จากไร่
สนุกสนานกับ การเล่นสกี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 35,900 บาท

28 / 29 / 30 / 31 ธ.ค. 57 35,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

OHAYO AUTUMN IN OCT
สายการบิน (TG) ต.ค. 57 [7 วัน 4 คืน]

บินลงที่ ฮาเนดะ
พิเศษ..ล่องเลือ / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มมต้น 49,900 บาท

24 ก.ย. 49,900.- 1, 8, 15, 24 ต.ค. 54,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

BEAUTUFUL AUTUMN JAPAN
สายการบิน (TG) พ.ย. 57 [7 วัน 4 คืน]

บินลง นาริตะ
พิเศษ..ล่องเลือ / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเคริ่มต้น 51,900 บาท

4, 11, 18 พ.ย. 51,900.- 24 ก.ย. 54,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

WINTER TOKYO OSAKA IN DEC
สายการบิน (TG) ธ.ค. 57 [7 วัน 4 คืน]

บินลง นาริตะ
พิเศษ..ล่องเลือ / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

16 ธ.ค. 54,900.-
2, 9 ธ.ค. 55,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โยโกฮาม่า
(Delta Airline) พ.ย. - ธ.ค. 57 [5 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ..ล่อเรือ / ออนเซ็น / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

31 ต.ค., 6, 13 พ.ย. 57 39,900.-
3, 10, 19 ต.ค., 3, 9 ธ.ค. 57 41,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โยโกฮาม่า
(Jet Asia) ต.ค. 57 [5 วัน 3 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ..ล่องเรือ / ออนเซ็น / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

23, 30 ต.ค. 57 32,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โยโกฮาม่า
(Jet Asia) ต.ค. 57 [5 วัน 3 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ..ล่องเรือ / ออนเซ็น / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

1, 2, 8, 9, 26, 29, 30 ต.ค. 57 32,900.- 23 ต.ค. 57 34,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คามาคุระ
(Jet Asia) พ.ย. 57 [5 วัน 3 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ..ล่องเรือ / ออนเซ็น / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ 29,900 บาท

5, 13, 19, 26, 27 พ.ย. 57 29,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โอชิโนะฮัคไค สกี
(Jet Asia) ธ.ค. 57 [5 วัน 3 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
สัมผัสกับหิมะ เล่น สกี สโนว์บอร์ด นั่งเลื่อนหิมะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

11, 17, 18 ธ.ค. 57 34,900.- 10 ธ.ค. 57 36,900.-
24 ธ.ค. 57 38,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า โอชิโนะฮัคไค นั่ง Shinkansen
(Jet Asia) ต.ค. 57 [6 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชมหมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ 34,900 บาท

5, 11, 18, 19, 25 ต.ค. 57 34,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า โอชิโนะฮัคไค นั่ง Shinkansen
(Jet Asia) พ.ย. 57 [6 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชมหมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ 34,900 บาท

1, 8, 9, 16, 23, 29 พ.ย. 57 34,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ BOSO โอชิโนะฮัคไค นั่ง Shinkansen
(Jet Asia) ต.ค. 57 [6 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
ตามรอยละคร รอยรัก หักเหลี่ยมตะวัน Boso วิลเลจ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

5, 11, 18, 19, 25, 26 ต.ค. 57 34,900.-
4, 12 ต.ค. 57 36,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ BOSO โอชิโนะฮัคไค นั่ง Shinkansen
(Jet Asia) พ.ย. 57 [6 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
ตามรอยละคร รอยรัก หักเหลี่ยมตะวัน Boso วิลเลจ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

1, 8, 9, 16, 23, 29 พ.ย. 57 34,900.-
2, 15, 30 พ.ย. 36,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ BOSO โอชิโนะฮัคไค นั่ง Shinkansen
(Jet Asia) ธ.ค. 57 [6 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
ตามรอยละคร รอยรัก หักเหลี่ยมตะวัน Boso วิลเลจ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

13, 14 ธ.ค.57 36,900.- 7 ธ.ค. 57 37,900.-
20, 21 ธ.ค. 57 38,900.- 27, 28 ธ.ค. 57 42,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า สกี นั่ง Shinkansen
(Jet Asia) ธ.ค. 57 [6 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
สนุกกับการเล่นสกีที่ Fuji ten
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

6 ธ.ค. 57 34,900.- 13 ธ.ค. 57 36,900.- 20, 21 ธ.ค. 57 38,900.-
27, 28 ธ.ค. 57 42,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

นิกโก้ เซ็นได ยามากาตะ ชินคันเซน ออนเซ็น
(Jet Asia) ต.ค. - ธ.ค. 57 [6 วัน 4 คืน]

หมู่บ้านซามูไร SAURAI RESIDENCES
Edo Wonderland หรือหมู่บ้านจำลองยุคเอโดะ ฯลฯ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ 48,900 บาท

4, 12, 26, 2, 15, 30 พ.ย. / 7, 14, ธ.ค. 57 48,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ยุโรป

ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ [7 วัน 5 คืน]
สายการบิน (Finnair) เดือน ก.ย., ต.ค. 57

ประเทศสมาชิกน้องใหม่ในสหภาพยุโรป มีศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง รัสเซียและยุโรป
เที่ยวชมเมืองหลวงทั้งสามประเทศในคาบสมุทรบอลติก..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 63,900 บาท

17 ต.ค. 63,900.- 8, 16 ก.ย. 64,900.- 4 ต.ค. 65,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [9 วัน 6 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) เดือน ก.ค., ต.ค. 57

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่และบันไดสเปนชมวิหารวาติกัน สัมผัสยอดเขาจุงเฟรา
ถ่ายภาพหอไอเฟล ล่องแม่น้ำแซนด์..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 80,900 บาท

17 ก.ค. 80,900.- / 16, 19 ต.ค. 81,900.-
30 ก.ย. 86,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [9 วัน 6 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) เดือน ธ.ค. 57

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี ชมวิหารวาติกัน สัมผัสยอดเขาจุงเฟรา
ถ่ายภาพหอไอเฟล ล่องแม่น้ำแซนด์...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 86,000 บาท

24 ธ.ค. 86,000.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส [7 วัน 4 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) เดือน ต.ค. 57

แฟรงค์เฟิร์ต เซนต์กอร์ บ็อบพาร์ต โคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม
ซานส์ ซคานส์ บรัสเซลส์ ปารีส..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 69,000 บาท

17, 20 ต.ค. 69,000.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [9 วัน 6 คืน]
สายการบิน (Kuwait Airways) เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค. 57

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่และบันไดสเปนชมวิหารวาติกัน สัมผัสยอดเขาทิตลิส
ถ่ายภาพหอไอเฟล ล่องแม่น้ำแซนด์..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 79,900 บาท

17 ต.ค., 7 พ.ย., 26 ธ.ค. 79,900.- /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ยุโรป

เที่ยวเมืองผู้ดี เกาะอังกฤษ [7 วัน 5 คืน]
สายการบิน (Eva Air) เดือน ส.ค., ก.ย., ต.ค. 57

ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน บุกสโมสรแมนเชสเตอร์
ชมหอนาฬิกา Big Ben+London Eyes+Tower of London..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 76,500 บาท

19 ก.ย. / 23 ต.ค. / 13 พ.ย. 57 76,500.- 08 ส.ค. 57 79,500.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ยุโรป

สเปน โปรตุเกส [9 วัน 6 คืน]
สายการบิน (Emirates Airline‎) เดือน ก.ย., ต.ค. 57

ชมความงามของ เมืองบาร์เซโลนา
ชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา มองต์จูอิค..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 73,500 บาท

21 ก.ย, 22 ต.ค. 57 73,500.-
11, 25 ต.ค. 57 75,500.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย [8 วัน 5 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) เดือน ก.ย., ต.ค. 57

เวียนนา ฮัลสตัดซ์ ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานชไตน์ ฯลฯ
เมนูพิเศษ...!!! ขาหมูเยอรมัน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 69,900 บาท

12, 26 ก.ย, 10, 22 ต.ค. 57 69,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ยุโรป

สแกนดิเนเวีย [7 วัน 4 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) เดือน ก.ย., ต.ค. 57

เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน 3 ประเทศ
พิเศษ!! ค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 75,900 บาท

12, 26 ก.ย, 03, 10 ต.ค. 57 75,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ยุโรป

ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ [7 วัน 5 คืน]
สายการบิน (Finnair) เดือน มี.ค.. พ.ค. 58

ประเทศสมาชิกน้องใหม่ในสหภาพยุโรป มีศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง รัสเซียและยุโรป
เที่ยวชมเมืองหลวงทั้งสามประเทศในคาบสมุทรบอลติก..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 63,900 บาท

20 มี.ค. / 24 เม.ย. 58 63,900.- 1 พ.ค. 58 64,900.- 11 เม.ย. 58 69,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์อเมริกา

นิวยอร์ก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า
[9 วัน 5 คืน]

สายการบิน (Qatar Airways) ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค. 57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 82,888 บาท

22 ต.ค. 57 82,900.- 12 ก.ย. 57 83,900.- 15 ต.ค. 57 84,900.-
19 ก.ค. 57 92,900.- 11 ส.ค. 57 96,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์อเมริกา

ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส
[9 วัน 6 คืน]

สายการบิน (EVA Air) เดือน ก.ย., ต.ค., พ.ย. 57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 85,888 บาท

11 ก.ย., 18 ต.ค., 01 พ.ย. 85,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์อเมริกา

ทัวร์แคนาดา - อเมริกาตะวันออก[9 วัน 6 คืน]
สายการบิน (EVA Air) เดือน ก.ย., ต.ค. 57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 99,900 บาท

13 ก.ย., 16 ต.ค. 57 99,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์อเมริกา

นิวยอร์ก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า
[8 วัน 5 คืน]

สายการบิน (Kuwait Airways) พ.ย. 57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 79,888 บาท

21 พ.ย. 57 79,888.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

ฮานอย ฮาลอง [3 วัน 2 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) ส.ค., ก.ย., ต.ค. 57

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ วัดเจดีย์เสาเดียว
พิเศษ! อาหารทะเลครบสูตร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ: 9,900 บาท

14 / 19 ส.ค. / 04 / 18 ก.ย. / 14 / 21 / 28 ต.ค. 57 9,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

ฮานอย ฮาลอง [3 วัน 2 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) พ.ย., ธ.ค. 57

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ วัดเจดีย์เสาเดียว
พิเศษ! อาหารทะเลครบสูตร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท

5 / 27 พ.ย. 57 9,900.- 17 ธ.ค. 57 10,900.-
3 / 9 / 23 / 28 ธ.ค. 57 12,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

ฮานอย ฮาลอง ซาปา [5 วัน 4 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) ธ.ค. 57

ชื่นชมความงดงามของซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน
ชิมอาหารเวียดนามแท้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 19,900 บาท

28 ธ.ค. 57 19,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

AUSTRALIA SYDNEY MELBOURNE [6 วัน 4 คืน]
สายการบิน (TG) ต.ค., ธ.ค. 57

Blue Mountains หุบเขาสีน้ำเงิน
ล่องเรือชมความงดงามของอ่าวซิดนีย์ ฯลฯ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ: 65,900 บาท

17 ต.ค. / 5 ธ.ค. 57 65,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

SINGAPORE [3 วัน 2 คืน]
สายการบิน (Singapore Airline) ต.ค. 57

Universal Studios / Wings of Time Show
เที่ยวชมย่านไชน่าทาวน์ ช็อปปิ้งถนนออชาร์ด ฯลฯ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ: 22,900 บาท

17 - 19 ตุลาคม 57 22,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

BALI [4 วัน 3 คืน]
สายการบิน (TG) ต.ค., ธ.ค. 57

Garuda Wisnu / Barong Dance
ชมวัดทามาอยุน (วัดเม็งวี) เป็นวัดที่มีน้ำล้อมรอบ ฯลฯ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท

24 - 27 ต.ค. 57 23,900.- 14 - 17 พ.ย. / 5 - 8 ธ.ค. 57 25,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coming Soon

...

บริษัท ซัน สไมล์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 และได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2523 กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 11/3015 )

สถานที่ตั้ง

64/2 ซ.วิภาวดีรังสิต2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-276-6868 แฟกซ์ 02-276-6699 www.sunsmileholiday.com

เวลาเปิดบริการ

จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00 น. เสาร์ : 09.30-16.00 น. อาทิตย์ : 10.00-16.00 น

 
 
   
  64/2 Soi Vibhavadee-Rungsit2 VibhavadeeRungsit rd Dindang Bangkok 10400
โทรศัพท์ : +66 2276-6868
โทรสาร   : +66 2276-6699
Hot line : 082-327 3388, 082 327 3399
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/03015

 

บริการปรึกษาและรับจัดทัวร์นำเที่ยว
บริการจัดแพ็คเกจทัวร
บริการให้คำปรึกษาสำหรับยื่นวีซ่าประเทศต่างๆ
บริการเช่ารถตู้ รถโค้ช พร้อมคนขับ บริการจองตั๋วเครื่องบิน อ่านต่อ..