« SUN SMILE HOLIDAYS: HOME FACEBOOK
 
 


สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร


ทัวร์เกาหลี Tour Korea

RELATE KOREA IN DECEMBER [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน ธ.ค. 57

ชิมสตรอเบอร์รี่ จากไร่
สนุกสนานกับ การเล่นสกี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์เกาหลี Tour Korea

Winter Love Korea in December [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน ธ.ค. 57

สนุกสนานกับการเล่นสกี
ชิมสตรอเบอร์รี่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์เกาหลี Tour Korea

 Winter Love Korea In Jan'15 [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน ม.ค. 57

ชิมสตรอเบอร์รี่ จากไร่
สนุกสนานกับ การเล่นสกี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์เกาหลี Tour Korea

WINTER LOVE KOREA IN DEC [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน ธ.ค. 57

ชิมสตรอเบอร์รี่ จากไร่
สนุกสนานกับ การเล่นสกี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์เกาหลี Tour Korea

  Ice Fishing Festival in Jan 2015 [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน ม.ค. 57

สัมผัสเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
เล่นสกี ชิมสตรอเบอร์รี่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ เกียวโต นารา โอซาก้า
สายการบิน (TG) ธ.ค. 57 [7 วัน 4 คืน]

บินลง นาริตะ
พิเศษ..ล่องเลือ / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า โอชิโนะฮัคไค นั่ง Shinkansen
(Jet Asia) พ.ย. 57 [6 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชมหมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โยโกฮาม่า
(Delta Airline) พ.ย. - ธ.ค. 57 [5 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ..ล่อเรือ / ออนเซ็น / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ BOSO โอชิโนะฮัคไค นั่ง Shinkansen
(Jet Asia) พ.ย. 57 [6 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
ตามรอยละคร รอยรัก หักเหลี่ยมตะวัน Boso วิลเลจ
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คามาคุระ ใบไม้เปลี่ยนสี
(Jet Asia) พ.ย. 57 [5 วัน 3 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ..ล่องเรือ / ออนเซ็น / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โอชิโนะฮัคไค สกี
(Jet Asia) ธ.ค. 57 [5 วัน 3 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
สัมผัสกับหิมะ เล่น สกี สโนว์บอร์ด นั่งเลื่อนหิมะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

 โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โอชิโนะฮัคไค สกี
(Jet Asia) ธ.ค. 57 [5 วัน 3 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
สัมผัสกับหิมะ เล่น สกี สโนว์บอร์ด นั่งเลื่อนหิมะ
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

 โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า สกี นั่ง Shinkansen
(Asia Atlantic Airline) ม.ค. 58 [6 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
สัมผัสกับหิมะ เล่น สกี สโนว์บอร์ด นั่งเลื่อนหิมะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [9 วัน 6 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) เดือน ธ.ค. 57

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี ชมวิหารวาติกัน สัมผัสยอดเขาจุงเฟรา
ถ่ายภาพหอไอเฟล ล่องแม่น้ำแซนด์...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ยุโรป

ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ [7 วัน 5 คืน]
สายการบิน (Finnair) เดือน มี.ค.. พ.ค. 58

ประเทศสมาชิกน้องใหม่ในสหภาพยุโรป มีศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง รัสเซียและยุโรป
เที่ยวชมเมืองหลวงทั้งสามประเทศในคาบสมุทรบอลติก..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

ฮานอย ฮาลอง [3 วัน 2 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) พ.ย., ธ.ค. 57

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ วัดเจดีย์เสาเดียว
พิเศษ! อาหารทะเลครบสูตร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

ฮานอย ฮาลอง ซาปา [5 วัน 4 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) ธ.ค. 57

ชื่นชมความงดงามของซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน
ชิมอาหารเวียดนามแท้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

BALI [4 วัน 3 คืน]
สายการบิน (TG) ต.ค., ธ.ค. 57

Garuda Wisnu / Barong Dance
ชมวัดทามาอยุน (วัดเม็งวี) เป็นวัดที่มีน้ำล้อมรอบ ฯลฯ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -