« SUN SMILE HOLIDAYS: HOME FACEBOOK
 
 


สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร

ทัวร์เกาหลี Tour Korea

FANTASTIC KOREA IN NOV 2014 [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน พฤศจิกายน 57

ชิม ช้อป ชิลล์ ถนน Samcheongdong
ถ่ายรูปกับภาพสามมิติ ที่ Alive Museum
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

17 / 24 พ.ย. 57 17,900.-
8 / 11 / 15 / 18 / 25 / 29 พ.ย 57 18,900.-
13 / 14 / 20 / 21 / 27 / 28 พ.ย. 57 19,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์เกาหลี Tour Korea

RELATE KOREA IN DECEMBER [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน ธ.ค. 57

ชิมสตรอเบอร์รี่ จากไร่
สนุกสนานกับ การเล่นสกี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 35,900 บาท

28 / 29 / 30 / 31 ธ.ค. 57 35,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์เกาหลี Tour Korea

WINTER LOVE KOREA IN DEC [5 วัน 3 คืน]
สายการบิน (Business air) เดือน ธ.ค. 57

ชิมสตรอเบอร์รี่ จากไร่
สนุกสนานกับ การเล่นสกี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท

31 พ.ย. / 14,15, 21, 22 ธ.ค. 57 20,900.-
1, 7, 8, 13, 16, 20 ธ.ค. 57 21,900.-
2, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 ธ.ค. 57 22,900.-
9, 24 ธ.ค. 57 23,900.- 4, 25 ธ.ค. 57 25,900.- 3 ธ.ค. 57 26,900.-
26 ธ.ค. 57 28,900.- 27 ธ.ค. 57 29,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ เกียวโต นารา โอซาก้า
สายการบิน (TG) ธ.ค. 57 [7 วัน 4 คืน]

บินลง นาริตะ
พิเศษ..ล่องเลือ / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

2, 16 ธ.ค. 57 54,900.- 16 ธ.ค. 57 55,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า โอชิโนะฮัคไค นั่ง Shinkansen
(Jet Asia) พ.ย. 57 [6 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชมหมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ 34,900 บาท

9, 15, 23, 29 พ.ย. 57 34,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โยโกฮาม่า
(Delta Airline) พ.ย. - ธ.ค. 57 [5 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ..ล่อเรือ / ออนเซ็น / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

6 พ.ย. 57 39,900.-
3, 9 ธ.ค. 57 41,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คามาคุระ ใบไม้เปลี่ยนสี
(Jet Asia) พ.ย. 57 [5 วัน 3 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ..ล่องเรือ / ออนเซ็น / ขาปูยักษ์
Free Wifi on bus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ 29,900 บาท

5, 13, 19, 26, 27 พ.ย. 57 29,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โอชิโนะฮัคไค สกี
(Jet Asia) ธ.ค. 57 [5 วัน 3 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
สัมผัสกับหิมะ เล่น สกี สโนว์บอร์ด นั่งเลื่อนหิมะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

30 พ.ย. / 4 / 7 / 11 / 14 / 17 ธ.ค. 57 32,900.- 10 / 18 ธ.ค. 57 34,900.-
25 ธ.ค. 57 36,900.- 24 ธ.ค. 57 38,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan

โตเกียว ฟูจิ BOSO โอชิโนะฮัคไค นั่ง Shinkansen
(Jet Asia) พ.ย. 57 [6 วัน 4 คืน]

ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
ตามรอยละคร รอยรัก หักเหลี่ยมตะวัน Boso วิลเลจ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ 34,900 บาท

16 พ.ย. 57 34,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [9 วัน 6 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) เดือน ธ.ค. 57

ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี ชมวิหารวาติกัน สัมผัสยอดเขาจุงเฟรา
ถ่ายภาพหอไอเฟล ล่องแม่น้ำแซนด์...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 86,000 บาท

24 ธ.ค. 86,000.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัวร์ยุโรป

ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ [7 วัน 5 คืน]
สายการบิน (Finnair) เดือน มี.ค.. พ.ค. 58

ประเทศสมาชิกน้องใหม่ในสหภาพยุโรป มีศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง รัสเซียและยุโรป
เที่ยวชมเมืองหลวงทั้งสามประเทศในคาบสมุทรบอลติก..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 63,900 บาท

20 มี.ค. / 24 เม.ย. 58 63,900.- 1 พ.ค. 58 64,900.- 11 เม.ย. 58 69,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์อเมริกา

ฟิลาเดลเฟีย แอตแลนติก ซิตี วอชิงตัน ดีซี
[9 วัน 5 คืน]

สายการบิน (Qatar Airways) เม.ย. 58

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 82,888 บาท

11 เม.ย. 58 82,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทัวร์อเมริกา

นิวยอร์ก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ไนแองการ่า
[9 วัน 5 คืน]

สายการบิน (Kuwait Airways) เม.ย. 58

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 79,888 บาท

10 เม.ย. 58 79,888.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

ฮานอย ฮาลอง [3 วัน 2 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) พ.ย., ธ.ค. 57

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ วัดเจดีย์เสาเดียว
พิเศษ! อาหารทะเลครบสูตร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท

5 / 27 พ.ย. 57 9,900.- 17 ธ.ค. 57 10,900.-
3 / 9 / 23 / 28 ธ.ค. 57 12,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

ฮานอย ฮาลอง ซาปา [5 วัน 4 คืน]
สายการบิน (Qatar Airways) ธ.ค. 57

ชื่นชมความงดงามของซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน
ชิมอาหารเวียดนามแท้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาพิเศษ : 19,900 บาท

28 ธ.ค. 57 19,900.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tour Vietnam

BALI [4 วัน 3 คืน]
สายการบิน (TG) ต.ค., ธ.ค. 57

Garuda Wisnu / Barong Dance
ชมวัดทามาอยุน (วัดเม็งวี) เป็นวัดที่มีน้ำล้อมรอบ ฯลฯ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดวันเดินทาง ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท

24 - 27 ต.ค. 57 23,900.- 14 - 17 พ.ย. / 5 - 8 ธ.ค. 57 25,900.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -